Doel workshop:

In de workshop kunt u zich gericht oriënteren op uw huidige en toekomstige werksituatie. U stelt uw loopbaan-prioriteiten vast voor de toekomst. Op basis hiervan maakt u een concreet en realistisch plan van aanpak. Na afloop van de workshop bent u in staat om uw loopbaaneffectief te managen en loopbaankeuzes te maken.

Programma:

 1. 2 individuele coaching gesprekken

Op basis van voorbereidende opdrachten bespreekt u met de workshopleider uw huidige werksituatie, drijfveren, ambities en loopbaanvragen

 1. 5 bijeenkomsten in een groep van max. 8 deelnemers uit verschillende orkesten

1e  en 2e  bijeenkomst

 • Bezinnen op de huidige situatie en loopbaanontwikkeling tot nu toe
 • Benoemen wat ontwikkelingen en ambities zijn binnen het orkest maar zeker ook daar buiten
 • In kaart brengen van risico’s en ongewenste ontwikkelingen voor u als orkestmusicus in de toekomst
 • Verkennen hoe u omgaat met keuzes maken en veranderingen

3e bijeenkomst

 • Benoemen van inspirerende loopbaanwensen en perspectieven voor de korte en langere termijn
 • Inventariseren wat u nodig heeft, aan welke randvoorwaarden dit moet voldoen en wie u daarbij kunt inschakelen
 • Vaststellen welke belangen en prioriteiten invloed hebben op uw keuze en plannen

4e bijeenkomst

 • Stappenplan opstellen
 • Vragen, wensen en belangen inventariseren die bij de werkgever aangekaart kunnen worden

5e bijeenkomst terugkomdag

 • Wat heb ik gerealiseerd, wat ging goed, wat ging niet goed en wat is er nodig om verder te gaan

Data voorjaar 2016

Maandag 25 april 14.00 – 18.00 uur

Maandag 27 april 14.00 – 18.00 uur

Maandag  9  mei 14.00 – 18.00 uur

Maandag 23 mei 14.00 – 18.00 uur

Terugkomdag nader te bepalen

Individuele coaching op afspraak

 

Kosten: € 900,– per deelnemer. Het traject wordt voor 90% betaald door het Sociaal Fonds    Podiumkunsten en 10% eigen bijdragen ( € 90,–)

Plaats: Utrecht centrum

Workshopleider: Els Maas, loopbaanbegeleider kunstensector post@elsmaas.nl  06 29596069

Aanmeldingsformulier downloaden  (gebruik rechter muisknop om te downloaden)

February 21, 2016