Workshop Loopbaanbezinning

Steeds meer kunstenaars moeten zich herbezinnen op het vervolg van hun loopbaan, binnen de culturele sector of daarbuiten.
Onze ervaring is dat vanwege het karakter van hun kunstenaarschap en ‘achterstallig onderhoud’ vaak sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze workshop Loopbaanbezinning is het aangewezen middel tot herbezinning en heroriëntatie. Deze workshop hebben we inmiddels voor vele orkestmusici georganiseerd en bijvoorbeeld ook voor alle medewerkers van theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel.
De gemiddelde waardering is in elke groep een 8 of hoger.

Werk-naar-werkbegeleiding

In onze begeleiding besteden we aandacht aan zowel het verlies van het huidige werk, als aan het (her)ontdekken en in kaart brengen van talenten, kwaliteiten, vaardigheden, wensen, inspiratiebronnen en (on)mogelijkheden.
Van daaruit werken we aan een effectieve presentatie op de arbeidsmarkt: hoe ga je je talenten aanbieden?

Samengevat is dit een proces van bezinnen, heroriënteren en in actie komen. Het is ook veel oefenen en uitproberen. Zo hebben we deze trajecten uitgevoerd voor het Muziekcentrum van de Omroep en het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

De Netwerktraining

Dit is een vast traject dat bestaat uit drie dagdelen. We beginnen met het vergroten van het zelfinzicht aan de hand van vragen als: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, zijn mijn werkdoelstellingen wel realistisch?

Vervolgens besteden we aandacht aan het netwerken zelf. Wat is netwerken? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Wat zijn de meest voorkomende vooroordelen over netwerken?