Momenteel begeleid ik mensen die onder de Wet Verbetering Poortwachter vallen. Mijn uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief individueel begeleiden het verzuim korter maakt.